Aanmelden

 

Geen kind is hetzelfde, dat zien wij ook dagelijks op Het Anker. Sommige leerlingen zitten in een groep voor regulier basisonderwijs, anderen zitten in een sbo-klas (speciaal basisonderwijs). Voor de verschillende groepen geldt een andere aanmeldprocedure. Basisschool OBS Het Anker  en SBO Het Anker zijn officiëel namelijk verschillende scholen. U bent altijd van harte welkom voor een oriënterend gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Aanmelden voor basisschool OBS Het Anker

Als u uw kind wilt aanmelden voor een groep voor reguliere basisschool doet u dat bij basisschool OBS Het Anker.

De meeste kinderen beginnen in een kleutergroep als 4-jarige. Het is voor u en voor ons prettig als u met uw kind komt kennismaken op school. U kunt dan tijdens een rondleiding ervaren hoe het voor u en voor uw kind ‘voelt’ binnen de school. Tevens vertellen wij u hoe wij werken binnen de school én wij vragen u iets te vertellen over uw kind en over uw verwachtingen.

Soms stromen kinderen in hogere groepen in als sprake is van een verhuizing of van het wisselen van school. Ook dan willen wij graag eerst kennismaken met u en uw kind.

Wij proberen altijd een afspraak voor een bezoek te maken onder schooltijd. Als u hierover belt, dan plannen wij hiervoor een datum en tijd.

Aanmelden voor speciale basisschool Het Anker

Als u uw kind wilt aanmelden voor een sbo-groep doet u dat bij sbo-school Het Anker. U heeft daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van samenwerkingsverband ZOUT. Een onafhankelijke orthopedagoog onderzoekt of uw kind een TLV krijgt. Dat kan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • binnen de reguliere basisschool kan uw kind niet het onderwijs en de ondersteuning krijgen die nodig is
  • er is hulp ingeschakeld bij het schoolondersteuningsteam van samenwerkingsverband ZOUT
  • uw kind komt niet in aanmerking voor een plek op het speciaal onderwijs
  • omgang met uw kind is mogelijk op basis van relatie
  • een sbo-groep kan de veiligheid bieden die noodzakelijk zijn voor uw kind, medeleerlingen en teamleden
  • u bent bereid om met de school te overleggen om tot een eenduidige aanpak te komen.

Heeft u een TLV gekregen? Dan kunt u de aanmeldformulieren van sbo-school Het Anker invullen en een kennismakingsafspraak maken met de schooldirecteur. De directeur beslist of we uw kind echt kunnen plaatsen.