Ons aanbod

 

Wat heeft Het Anker te bieden

Regulier basisonderwijs

De leerlingen die regulier basisonderwijs volgen, zijn officieel ingeschreven bij openbare basisschool Het Anker (voorheen OBS ’t baken). Dit is een van de vijf scholen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Wijk bij Duurstede.

Explora-groep

Wij sluiten aan bij de ontwikkeling van alle kinderen. In de groepen 1 t/m 3 bieden we verrijking aan aan onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoogbegaafde leerlingen kunnen vanaf groep 4 terecht in het Explora-aanbod. Hier kunnen zij hun talenten ontwikkelen en leren zij om te leren. Zij krijgen compacte en verrijkte leerstof aangeboden en werken aan uitdagende projecten die onder anderen creatief denkvermogen vragen. De leerkrachten die in Explora lesgeven hebben veel ervaring met deze doelgroep en zijn gespecialiseerd in het bieden van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen volgen rekenen in de jaargroep. Daarna volgen zij onderwijs in Explora. Vooraf wordt onderzocht of dit onderwijs voor uw kind passend is.  Wilt u meer informatie over het Explora-aanbod? Neem contact op met Jeanette Brinksma via j.brinksma@hetanker-wijk.nl

Taalaanbod voor nieuwkomers

We bieden op Brede School het Anker een intensief taalprogramma voor kinderen met een verblijfsvergunning die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De kinderen krijgen specialistische hulp om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren.

Speciaal basisonderwijs (sbo)

De leerlingen die sbo-onderwijs volgen, zijn officieel ingeschreven bij sbo-school Het Anker (voorheen  De Driehoek).

Het sbo-onderwijs is voor kinderen die in hun ontwikkeling tegen bepaalde problemen oplopen. Bijvoorbeeld leermoeilijkheden, moeite in de omgang met leeftijdsgenoten, concentratieproblemen, onzekerheid of faalangst.

De sbo-groepen zijn klein, er is veel structuur. Voor de klas staan speciaal opgeleide leerkrachten en er is ondersteuning van een multidisciplinair team. In een veilige en prettige omgeving kunnen de leerlingen leren, werken en vrienden maken. Het onderwijs en de begeleiding zijn zoveel mogelijk maatwerk, afgestemd op de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van elk individueel kind. Om in deze groepen geplaatst te worden is een toelatingsverklaring (TLV) nodig.

 

OZA (onderwijszorgarrangement)

Kinderen groeien niet altijd probleemloos op. Er zijn bijvoorbeeld kinderen met faalangst, ADHD, autisme, een lichamelijke kwaal of een lastige thuissituatie. Voor deze kinderen kunnen wij een onderwijszorgarrangement samenstellen. Dat betekent dat er extra ondersteuning is voor het kind en/of het gezin.

Verbrede toelating speciaal onderwijs/cluster 4

In onze sbo-groepen kunnen wij, onder voorwaarden, ook leerlingen opvangen die een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs/cluster 4 hebben. Dit betreft leerlingen die woonachtig zijn in Wijk bij Duurstede. Een TLV wordt verstrekt door samenwerkingsverband ZOUT. In elk individueel geval bekijken we of het kind binnen Het Anker de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft.

Buitenschoolse opvang

BSO NOVA 

In de buitenschools opvang (BSO) is er sinds kort een aparte groep voor kinderen die net iets meer nodig hebben: de NOVA-groep. Bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, taal- of spraakachterstanden.

De NOVA-groep, voor kinderen van 4-13 jaar, bestaat uit maximaal zes kinderen. De NOVA-groep zit in een aparte ruimte, waar veel structuur is en minder prikkels.

De NOVA-groep heeft dezelfde openingstijden als de andere BSO-groepen.