Schoolregels

Algemene schoolregels

We hebben een aantal regels die voor alle kinderen gelden. Bijvoorbeeld regels op het gebied van respect. Deze algemene regels zorgen ervoor dat de school voor iedereen een veilige en vertrouwde plaats is. Ook de groep stelt regels op; dit verloopt volgens de opzet van De Vreedzame School.

Later komen

We verwachten dat de kinderen om 8:25 in de klas aanwezig zijn; we starten de lessen om 8:30. Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind een keertje te laat komt, bijvoorbeeld door een doktersbezoek. Geeft u dan even (liefst van tevoren) een briefje mee.

Ziekmelding

Als uw kind ziek is, meldt u dit voor schooltijd telefonisch aan de administratie: t: 0343-792 000.

Medicijngebruik

De school heeft een protocol over medicijngebruik en medisch handelen. Als uw kind medicijnen gebruikt, is het van belang dat u hiervoor een formulier invult dat u kunt opvragen bij de administratie. Zonder uw schriftelijke toestemming mogen wij geen medicatie geven en wij mogen sowieso geen medische handelingen verrichten, zoals insuline spuiten.