Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen over/een melding van een ongewenste intimiteit.

Joyce Vermeulen en Karin Eikelenboom zijn de interne vertrouwenspersonen.

Joyce is daarnaast antipestcoördinator.

 

 

 

Externe vertrouwenspersoon OBS Het Anker / ‘t baken

mevrouw G. Bán en de heer F. Brouwer (Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid (www.schoolenveiligheid.nl)

Het adres is: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht. Externe vertrouwenspersonen zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoon of email: mevrouw G. Bán: g.ban@schoolenveiligheid.nl

Telefoon: 030-285 66 08 en de heer F. Brouwer: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl Telefoon: 030 285 66 35

Externe vertrouwenspersoon SBO Het Anker / De Driehoek

mevrouw Anja Dröge-van den Akker en de heer Ed Olijkan

telefoon: 010-4071599

e-mail: evp@cedgroep.nl