Met deze temperaturen hebben de kinderen veel geleerd over vriezen en dooien/smelten, over ijs en zelfs over de Noord- en Zuidpool. Ze gingen een kijkje nemen bij de sloot; er ligt al een dun laagje ijs op!