Kinderopvang Kind&Co

Wie zijn wij

Binnen basisschool Het Anker zit kinderdagverblijf Anker, peutergroep de Dolfijn, BSO de Bik en BSO de Bik-Nova gevestigd.

 

Kinderdagverblijf Anker

Wij werken veel samen met basisschool Het Anker, peutergroep de Dolfijn en de BSO om zo een doorgaande lijn te creëren. De kinderen komen in Brede school Het Anker leren, spelen en ontspannen. Ook ondernemen we gezamenlijke activiteiten, zoals een thema-opening, uitstapjes en voorlezen.

Kinderdagverblijf Anker heeft één verticale groep (0-4 jaar). Het kinderdagverblijf is ruim opgezet en er is een mooie tuin rondom het pand. In de tuin zijn met behulp van natuurlijke materialen en beplanting diverse hoekjes gecreëerd. De ontdekkingstocht van kinderen staat bij ons centraal. We zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en de alle ruimte krijgen te ontdekken. We zorgen voor een huiselijk gevoel, structuur en geborgenheid.

We werken op de groep met diverse thema’s, we sluiten hierbij zoveel mogelijk aan op de thema’s vanuit school. Ook bij festiviteiten word er samen gewerkt met peutergroep de Dolfijn en school. Zoals tijdens de Nationale Voorleesdagen, waarbij de kinderen vanuit de scholen binnen het Anker komen voorlezen.

 

Wat biedt peutergroep De Dolfijn?

Bij peutergroep De Dolfijn is veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn een VVE-peutergroep en werken met de Uk & Puk methode. Het doel van deze methode is om kinderen tussen twee en vier jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen, te ervaren en te ontdekken. Zo bieden wij uw kind de optimale speelruimte om vaardigheden te oefenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens en omgaan met elkaar, bewegen en ervaren van ruimtelijk begrip. De peutergroep is geopend van maandag tot en met donderdag.

 

De peuterplusgroep

De peuterplusgroep is een groep met een speciaal programma voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. In deze groep werken we rondom thema’s en we nodigen de peuters uit om hier dieper op in te duiken. Aan deze thema’s worden muzikale en creatieve activiteiten gekoppeld. Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. We stimuleren peuters vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. De peuterplusgroep is open op vrijdagochtend.

 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Bik

De BSO maakt gebruik van 3 ruimtes in de school voor 3 basisgroepen: een groep voor kinderen van 4-7 jaar, een groep voor kinderen van 7-12 jaar en een Nova-groep. De Nova-groep is er voor kinderen die net iets extra’s nodig hebben (bijvoorbeeld voor kinderen met autisme of ADHD). Bij deze groep wordt rekening gehouden met de extra behoeften van de kinderen: bijvoorbeeld minder prikkels en hoekjes waar zij zich gemakkelijk terug kunnen trekken. Op BSO De Bik wordt veel buiten gespeeld in de mooie, ruim opgezette buitenruimtes. De activiteiten worden aangeboden aan de hand van thema’s.

Op BSO de Bik kunnen kinderen van basisscholen ’t Baken, De Driehoek, De Horn, De Windroos en de Regenboog terecht. Wilt u meer informatie, aanmelden voor een rondleiding of uw kind inschrijven? Klik dan hier om naar de website van Kind & Co te gaan.