Communicatie

Wat kunt u verwachten?

  • Anker-maandbrief.
  • Maandelijks een nieuwsbrief uit de groep.
  • Via het schooladministratiesysteem ontvangt u af en toe mailberichten.
  • Ongeveer 3 weken na de zomervakantie heeft u een startgesprek met de leerkracht van uw kind. Dit gesprek is bedoeld als wederzijdse kennismaking en om afspraken te maken over de communicatie (op welke manier, hoe vaak).
  • Enkele weken na de start van het schooljaar organiseert elke unit een informatieavond. Een gezellig moment om ouders, leerlingen en leerkrachten te leren kennen.
  • Algemene en thematische ouderavonden.
  • Uw kind ontvangt 2 keer per jaar een portfolio. Tijdens het oudergesprek bespreekt u het portfolio en de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht.
  • Zit uw kind in een sbo-groep? Als uw kind zes weken op school zit, is er een OntwikkelingsPersPectief-startgesprek (OPP). Hierin bespreken we de ontwikkelingsverwachting van uw kind.
    In elk schooljaar zijn er verschillende momenten waarop we de ontwikkeling van uw kind bespreken, bijvoorbeeld tijdens zorgbesprekingen en in de Commissie van Begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Daarom zal de leerkracht regelmatig uw advies en input vragen voor deze gesprekken.