MR / GMR

MR

Aukje Koopmans voorzitter

Cynthia Vanmaris

Roxy Mulder

Kady van Gelderen 

Cintia de Groodt 

Lotte Bus

Janneke van Os (vervangen door Linda Crezee)

De Medezeggenschapsraad heeft voor het schooljaar een activiteitenplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke visie we hebben, welke punten we op de vergaderingen behandelen en aan welke speerpunten we dit jaar extra aandacht gaan besteden.

Activiteitenplan MR 2019-2020

Verslagen MR

Notulen MR 31 januari 2022

 

(G)MR

Stichting Gewoon speciaal             vacature

Stichting Openbaar Onderwijs      vacature