MR / GMR

MR

Machtelt Romeyn (voorzitter/ouder)

Sander Pol (secretaris/leerkracht)

Aukje Koopmans (ouder)

Rick Berkulo (ouder)

Natascha de Jong (ouder)

Jolanda van den Dries (leerkracht)

Kady van Gelderen (leerkracht)

Cintia de Groodt (leerkracht)

De Medezeggenschapsraad heeft voor het schooljaar een activiteitenplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke visie we hebben, welke punten we op de vergaderingen behandelen en aan welke speerpunten we dit jaar extra aandacht gaan besteden.

Activiteitenplan MR 2019-2020

 

GMR

Stichting Gewoon speciaal             Vacature (ouder) / Janneke van Os* (leerkracht) *tijdelijke vervanging

Stichting Openbaar Onderwijs      Nico den Breejen (ouder) / vacature