MR / GMR

MR

Sander Pol (secretaris/leerkracht)

Aukje Koopmans (ouder)

Natascha de Jong (ouder)

Kady van Gelderen (leerkracht)

Cintia de Groodt (leerkracht)

De Medezeggenschapsraad heeft voor het schooljaar een activiteitenplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke visie we hebben, welke punten we op de vergaderingen behandelen en aan welke speerpunten we dit jaar extra aandacht gaan besteden.

Activiteitenplan MR 2019-2020

Verslagen MR

Notulen MR 31 januari 2022

 

(G)MR

Stichting Gewoon speciaal             vacature 

Stichting Openbaar Onderwijs      vacature