Oudervereniging

Leden Oudervereniging

  • Marieke van Rooijen (secretaris)
  • Mirna Smits (penningmeester)
  • Roxy Mulder
  • Sammy Penninkhof
  • Marcel Wieling
  • Erica de Rooij
  • José Schaap
  • Vacature voorzitter

 

 

 

De ouderbijdrage wordt op Het Anker geïnd, uitgegeven en verantwoord door de oudervereniging. De oudervereniging bestaat uit een groep ouders die de ouderbijdrage gebruikt om elk jaar verschillende activiteiten te organiseren voor de kinderen. Zoals bijvoorbeeld: het kerstdiner, Koningsdag, Sinterklaas, carnaval, excursies, eindfeest. Voor het schoolreisje en het schoolkamp van groep 7 en 8 wordt naast bovenstaande bedrag een extra vrijwillige bijdrage van ouders gevraagd.

Jaarlijks wordt er door de oudervereniging een voorstel gedaan over de bestemming en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Er is dit jaar ingestemd met een ouderbijdrage van € 30,00 per leerling.

Let op! Het betreft hier een vrijwillige bijdrage, ouders zijn niet verplicht te betalen. U beslist zelf of u (een deel) van de bijdrage betaalt. Kinderen mogen ook nooit uitgesloten worden van activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdrage.