Deze week zijn we weer begonnen. In de klas hebben we veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Hierbij maken we gebruik van de lessen van De Vreedzame School. In de eerste weken staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken we samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
 Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
 
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
 Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken drie keer een Vreedzame Schoolles.